Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa klasy I-III).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, składanej o wymiarach 15 x 21 (złożona kartka A4), bez życzeń w środku. Każdy uczestnik może oddać na konkurs dwie prace (osobno dla babci, osobno dla dziadka) lub jedną (dla babci, dla dziadka albo wspólną: dla babci i dziadka) w formacie nie większym niż A5 (A4 złożone na pół). Laurka winna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej), bez życzeń w środku, do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. 

  • Prace można składać od dnia 13 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Laurka z okazji dnia Babci i Dziadka” w Urzędzie Miasta w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2 w Biurze Obsługi Interesanta w Punkcie Informacyjnym lub przesłać na adres Urzędu Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
  1. Regulamin Konkursu Laurka z okazji Dnia Babci i Dziadka 2023 (doc, 15kB)
  2. Załącznik nr 1. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie na Laurkę z okazji
     Dnia Babci i Dziadka organizowanego przez Prezydenta Miasta Siedlce na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (doc, 38kB)
  3. Załącznik nr 2. Zgłoszenie pracy konkursowej (doc. 10kB)