Okręgiem działania Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach jest miasto Siedlce i gminy: Siedlce, Domanice, Paprotnia i Suchożebry - w sumie około 100 000 tys. mieszkańców.

Urodzenia

Zarejestrowano 2212 urodzeń (2051 rejestracji urodzonych w Polsce, w tym 440 drogą elektroniczną: 1018 - kobiet i 1033 - mężczyzn oraz 161 rejestracji urodzonych za granicą).

W porównaniu z rokiem 2021 zanotowano spadek o 112 urodzeń, z liczby 2212 urodzeń - 645 dzieci zameldowano w Siedlcach (obywatele polscy).

Liczba zarejestrowanych urodzeń wg obywatelstwa:

POL - 2077, UKR - 67, BIA - 53, ROS - 4, KAZ - 3, AME - 2, ARM - 1, BAN - 1, GRU - 1, EGI - 1, IRA - 1.


Najczęściej nadawane imiona dzieciom:

Dziewczynki: Julia, Maria, Zofia, Zuzanna.

Chłopcy: Aleksander, Nikodem, Franciszek, Antoni.

Małżeństwa

Zarejestrowano - 451 małżeństw zawartych w Polsce, w tym:

- cywilne - 167

- konkordatowe - 284

W porównaniu z rokiem 2021 zanotowano spadek o 31 zarejestrowanych małżeństw (cywilne - wzrost o 16, wyznaniowe - spadek o 47)

- udzielono - 14 ślubów poza lokalem USC (3 - zakład karny, 11 - miejsca wybrane przez małżonków)

Ponadto zarejestrowano 60 małżeństw zawartych poza granicami kraju.

Zgony

Zarejestrowano - 1666 zgonów.

W porównaniu z rokiem 2021 zanotowano spadek o 395 zgonów.

Ponadto zarejestrowano 13 zgonów, które miały miejsce poza granicami kraju.

Ponadto w roku 2022:

- wydano 14 608 odpisów aktów stanu cywilnego  w formie papierowej i elektronicznej), spadek o 1348

- migracje - 9561 aktów (przeniesienie aktów ze starej bazy do Rejestru Stanu Cywilnego), wzrost o 1205 akty

- wpisano 1500 wzmianek w aktach Urzędu Stanu Cywilnego, wzrost o 66 (w tym 221 wzmianek o rozwodach, wzrost o 1)

- naniesiono 4612 przypisków do aktów stanu cywilnego, spadek o 687

- wydano 2767 zaświadczeń (w formie papierowej i elektronicznej), spadek o 965

- sporządzono 316 protokołów uznania dziecka, spadek o 46

- wydano 75 decyzje o zmianie imion i nazwisk, wzrost o 11 decyzji

- wpisano 234 zagraniczne akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, wzrost o 44 akty

- 23 pary otrzymało medale "za długoletnie pożycie małżeńskie".