Szanowni Państwo,
w związku z podjęciem prac nad „Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030”, zapraszamy wszystkich mieszkańców
* do wypełnienia formularza online w ramach konsultacji społecznych. Formularz dostępny będzie do 06.12.2022 r. pod linkiem: https://wypelnij.online/index.php?r=survey/index&sid=395646

*Mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z: Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Mokobody, Gminy Kotuń, Gminy Wiśniew i Miasta Siedlce.

Konsultacje społeczne mają na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem obszaru Państwa zamieszkania.