Informujemy, że z dniem 28 listopada 2022 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach  zmienia miejsce urzędowania.


Dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) jest dniem wewnętrznym.

Zapraszamy Państwa od dnia 29 listopada 2022 r. do nowej lokalizacji przy ul. B. Prusa 16/18 (III piętro, wejście od podwórka).