Składanie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Wolności, uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, biegi uliczne oraz wielka MotoParada - to tylko niektóre z wydarzeń, które wypełniły harmonogram obchodów 104. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy w kościele pw. św. Józefa w obecności władz miasta, wojska, służb mundurowych oraz pocztów sztandarowych licznych instytucji i stowarzyszeń.
Uroczystą oprawę zapewnili artyści z Chóru Miasta Siedlce.
Następnie uformowała się kolumna marszowa, która przeszła na Plac Wolności, gdzie zaplanowano uroczystości główne. Biało-czerwoną flagę nieśli siedleccy harcerze i dzieci. W kolumnie nie zabrakło Orkiestry Wojskowej oraz kompanii honorowej, za którymi podążały liczne poczty sztandarowe siedleckich służb mundurowych, instytucji, organizacji kombatanckich, uczelni i szkół.
Na Placu Wolności wspólnie odśpiewano Hymn państwowy. Odczytano list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Głos zabrał również Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.
Treść wystąpienia:

Szanowni Państwo !

Drodzy Mieszkańcy Miasta Siedlce, Czcigodni Goście,

My Polacy wiemy, że dzień 11 listopada nie jest dniem zwyczajnym. Jest dniem wyjątkowym! Jest dniem szczególnym! Dokładnie sto cztery lata temu, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy.
Po długim okresie cierpienia, represji i niewoli wielu pokoleń naszych rodaków, Polska odzyskała wolność. Spełniły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.

Odbudowa państwa polskiego była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczpospolitej. Liderami tego procesu byli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religijną, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu - niepodległości. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.

Wolna i demokratyczna Polska narodziła się jako państwo tolerancyjne, wielonarodowe i wrażliwe społecznie, zdolne do samodzielnego bytu, do skutecznej obrony swoich granic. Radość z odzyskanej niepodległości wśród Polaków była ogromna.

W tym szczególnym dniu, w 104 rocznicę tej wielkiej radości z odzyskania niepodległości, stojąc na Placu Wolności, powinniśmy zdać sobie sprawę jak ogromną wartością jest wolność, możliwość decydowania o sobie, wyrażania opinii i poglądów. Mimo dzielących nas różnic pamiętajmy o tym, jak łatwo tę wolność stracić, jak bardzo trzeba o nią dbać – wspólnie, solidarnie, troszczyć się o słabszych, potrzebujących pomocy.

W obecnym czasie doświadczamy namacalnie jak szybko i niespodziewanie bezpieczeństwo państwa, życie obywateli demokratycznego, niepodległego kraju jakim jest Ukraina, może być zburzone.

Józef Szujski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1871 roku pisał w książce pt. ”Dawna Rzeczpospolita i jej pogrobowce”: „Najszkodliwszą rzeczą jaka się w państwie stać może, jest poddanie na wolę politycznej walki sprawiedliwości, porządku i bezpieczeństwa. Jeżeli każdemu usiłowaniu, każdej pracy patronuje z nerwową niecierpliwością myśl polityczna, lub co gorzej, sprzeczne myśli polityczne, jeżeli ta myśl nie pozwala, aby kapłan był przede wszystkim kapłanem, urzędnik urzędnikiem, nauczyciel nauczycielem – jeżeli jego praca nie jest mierzona według tego, co ona buduje, ale według tego, czym ona tym budowaniem stosuje się dokładnie do zakreślonego przez jedno stronnictwo planu – jeżeli wedle tego dopiero doznaje uznania a w przeciwnym razie zawsze potępienia - jakże się spodziewać, aby wśród społeczeństwa podzielonego mogła powstać działalność, której istotą jest właśnie odłączenie od polityki ducha, jest usiłowanie pozostawienia śladów niespożytych na każdą przyszłość i na każdą ewentualność”. Słowa wypowiedziane wiele lat temu są aktualne również dzisiaj.

Szanowni Państwo,

Nie dajmy się podzielić na dobrych i złych Polaków, na dobrych i złych patriotów.

Niech dobro niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest miasto Siedlce, będzie dla nas wartością najwyższą.

Z okazji Dnia Niepodległości życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem, w którym pomimo różnych poglądów czy wyznań potrafimy ze sobą rozmawiać, była miejscem szczególnym, naszym ukochanym domem.

Kończąc, pragnę podziękować wszystkim obecnym za patriotyczną postawę. Dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi i czcigodnym kapłanom za dzisiejszą mszę świętą i wygłoszoną homilię, pocztom sztandarowym, warcie honorowej i orkiestrze wojskowej, żołnierzom, służbom mundurowym, wszystkim delegacjom i służbom za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję dostojnym Gościom i Mieszkańcom za obecność.

Życzę wszystkim radosnego świętowania!


Na Placu Wolności odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Na koniec zebrani goście zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku upamiętniającym wydarzenia sprzed 104 lat.
Na uczestników czekał ciepły posiłek w postaci żołnierskiej grochówki.

11 listopada odbyły się także biegi z okazji 104. rocznicy odzyskania Niepodległości, w tym biegi dla dzieci i młodzieży, Sztafeta Rodzinna, Sztafeta OPEN na 10 km.

W godzinach popołudniowych odbyła się Wielka Motoparada Niepodległości. Impreza zachwyciła rozmachem. Chętnych do czynnego udziału w paradzie było bardzo dużo. Samochody różnych marek i roczników, różnych gabarytów i kolorów, motocykle, quady a nawet wozy strażacki. Przybrane w narodowe barwy, łopoczące flagi, głośne klaksony i migające światełka. Do tego pochodnie, race i sztuczne ognie. To wszystko stworzyło niesamowicie barwne widowisko.
Ustawiono mobilną scenę, z której płynęły patriotyczne pieśni oraz pokazy laserowe. Uczestników powitał -  życząc im dobrej zabawy, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.
Na wszystkich uczestników podczas imprezy czekał ciepły posiłek.

W barwach narodowych rozbłysły: Kościół św. Stanisława, budynek CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Sala „Podlasie” i Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury a także budynek Urzędu Miasta Siedlce.