W związku z opracowywaniem  „Koncepcji zagospodarowania terenu Błoni siedleckich” zachęcamy Państwa do zgłaszania pomysłów i propozycji, jakie są Państwa oczekiwania, co chcieliby Państwo zmienić względem tych terenów.

Poniżej mapa (propozycje mają dotyczyć terenu zaznaczonego symbolem 1US, 2US, 1ZU i 2 ZU).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie 1US wskazuje na treny sportowe natomiast 2US na tereny sportowe ze wskazaniem na baseny. Tereny ZU – to tereny zieleni urządzonej – ciągi piesze i rowerowe, ew. mała architektura poza strefą ekologiczną (E/ZU).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres bloniasiedleckie@um.siedlce.pl do końca maja 2022 roku.