W tym roku przypada 82 rocznica Zbrodni Katyńskiej. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 roku dzień 13 kwietnia ustanowiony został Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.


Wśród 21 857 zastrzelonych na rozkaz Stalina znaleźli się zawodowi oficerowie Wojska Polskiego oraz powołani pod broń rezerwiści: 107 naukowców, wykładowców polskich i europejskich uczelni, 1040 nauczycieli szkół średnich i powszechnych, ponad 700 inżynierów, ponad 900 lekarzy i farmaceutów, dyrektorów klinik i ordynatorów oddziałów szpitalnych, ponad 700 prawników – sędziów, prokuratorów i adwokatów, blisko 6 tysięcy funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, kilkudziesięciu duchownych.

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczęliśmy godz. 10.00 wykładem dr. Rafała Roguskiego „Siedlczanie, ofiary zbrodni stalinowskich” w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach (ul. Pułaskiego 6). Wstęp był wolny.

O godz. 18.00 odbyła się msza św. w kościele pw. św. Stanisława BM. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz wszystkich pomordowanych przez NKWD, a następnie uroczystości przeniosły się pod Tablicę Katyńską na Ścianie Pamięci kościoła.

Został odegrany hymn państwowy, odczytano Siedlecką Listę Katyńską. 
Kolejnym punktem było wystąpienie Prezydenta Miasta Siedlce. 

Szanowni Państwo !

Drodzy Mieszkańcy Siedlec,

Dziś, 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który został ustanowiony w 2007 roku.

Wiosną 1940 r. NKWD zamordowało z motywów politycznych blisko 22 tys. polskich obywateli, wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary zostały pogrzebane w zbiorowych, bezimiennych mogiłach, między innymi w Katyniu. Egzekucje trwały od początku kwietnia do maja 1940 r. Około 15 tys. ofiar stanowili więźniowie przetrzymywani wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa. Byli to głównie oficerowie wojska i policjanci. Pozostałe 7 tysięcy, w większości cywilów, osadzono w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, czyli terenach Wschodniej Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego.

Polscy historycy oceniając charakter zbrodni katyńskiej podają, że skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji oraz sposób jej przeprowadzenia - kwalifikują do uznania tych wydarzeń za zbrodnię ludobójstwa.

W naszym mieście żyją i kultywują pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej potomkowie tych bohaterów. Jesteśmy im za to wdzięczni, że z ich inicjatywy na terenie Siedlec podejmowane są różne akcje informacyjne, w celu edukowania społeczeństwa. Posadzone zostały dęby pamięci, mamy Skwer Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzisiaj spotykamy się, żeby dać dowód, że pamiętamy i żeby tę pamięć przekazywać następnym młodym pokoleniom.

Chociaż mamy XXI wiek nadal popełniane są zbrodnie ludobójstwa. Setki pomordowanych dzieci, kobiet i mężczyzn w Buczy oraz w wielu innych, ukraińskich miejscowościach przez rosyjskich zbrodniarzy, woła na cały świat o osądzenie morderców, ale też jest przestrogą dla wszystkich ludzi.

Zbrodniarze dochodzą do władzy, gdy ludzie są bierni, obojętni. Obojętność toruje drogę do władzy dyktaturom, które nie znoszą inności i wolności.

My jesteśmy wolnymi ludźmi, w wolnym mieście. Mamy prawo głośno mówić prawdę, taki jest też nasz obowiązek.

Cześć i chwała bohaterom!


Pod Tablicą Katyńską, Pomnikiem Sybiraków oraz tablicą upamiętniającą 16 żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych w nocy z 12 na 13 kwietnia 1945 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 4) przy dźwięku werbli złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci. Wojskowy trębacz odegrał sygnał "Śpij kolego".
Kwiaty złożono także pod Krzyżem Katyńskim i Grobie szesnastu na Cmentarzu Centralnym.