W Siedlcach od początku roku, w 6 punktach osoba uprawniona można uzyskać bezpłatnie poradę adwokata, radcy prawnego lub osoby uprawnionej do udzielania poradnictwa obywatelskiego. Cztery punkty uruchomiło Miasto Siedlce, a dwa Starostwo Powiatowe.

Porady, co do zasady, udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać telefonicznego ustalenia terminu wizyty (telefonicznie pod nr 25 794-37-80, e-mail: wps@um.siedlce.pl).

Zakres porad nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać? Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

W Siedlcach nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w 6 lokalizacjach:

Punkty uruchomione przez Miasto Siedlce:

- Radcy prawni - w Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2; w dniach: poniedziałek: w godz. 16.00-18.00; wtorek: w godz. 9.00-13.00; piątek: w godz. 11.00-15.00. Telefon do kontaktu 25 794-37-80,

- Adwokaci - w Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2; w dniach: poniedziałek: w godz. 14.00-16.00; środa: w godz. 11.00-15.00; czwartek: w godz. 9.00-13.00. Telefon do kontaktu 25 794-37-80,

- Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Henryka Sienkiewicza 32; w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 8.30-12.30. Telefon do kontaktu 25 794-37-80,

- Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - w Urząd Miasta Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6; w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00. Telefon do kontaktu 25 794-37-80.

Punkty uruchomione przez Starostwo Powiatowe:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Fundacją Honeste Vivere, numer KRS 0000337010); w dniach: poniedziałek 8.00 – 12.00; wtorek 8.00 – 12.00; środa 12.00 – 16.00; czwartek 14.00 – 18.00; piątek 12.00 – 16.00;

II. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Fundacją Honeste Vivere, numer KRS 0000337010) w dniach: poniedziałek 12.00 – 16.00; wtorek 14.00 – 18.00; środa 8.00 – 12.00; czwartek 8.00 – 12.00; piątek 8.00 – 12.00.