26 kwietnia 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 r. na części woj. mazowieckiego: tj. miasto Warszawa (dzielnice: Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów, Ursus); miasta: Radom, Ostrołęka, Siedlce oraz powiaty: piaseczyński, legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski; warszawski zachodni; siedlecki. średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. 

Obszar oraz okres obowiązywania powiadomienia (do 31.12.2021 r.) określił GIOŚ. 

Zgodnie z Programem ochrony powietrza, uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego (uchwała nr 115/20 - akt prawa miejscowego obowiązujący na terenie całego województwa mazowieckiego), w przypadku wydania przez GIOŚ stosownego powiadomienia, na obszarze i w okresie wskazanym przez GIOŚ obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza. 

Jednym z działań obowiązujących w związku z powyższym komunikatem GIOŚ z 26 kwietnia, jest  "ograniczenie rozpalania grilli i ognisk", dla którego określono sposób działania: "nierozpalanie grilli oraz ognisk przez społeczeństwo". Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pod adresem:  http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-w-2021-r-przekroczenia-sredniorocznego-poziomu-docelowego-beznoapirenu-w-pyle-pm10  "jest to zalecenie dla mieszkańców do ograniczenia pewnych działań (rozpalania grilli i ognisk), które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości powietrza". 

Zalecenie ograniczenia rozpalania grilli i ognisk wynika z uchwały Zarządu Województwa, w związku z wydaniem powiadomienia przez GIOS. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 22 597 94 81,  lub adresem: powietrze@mazovia.pl.  Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dostępna jest pod adresem: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html.