Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów  i nieruchomości na terenie miasta Siedlce
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 35 230,04 zł.