Na mocy nowych przepisów wprowadzono jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 metrów. Właściciele jednostek pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 dostępnym na stronie internetowej: https://interesant.reja24.gov.pl/login lub w postaci papierowej korzystając z formularzy znajdujących się na stronie:

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

Dotychczas obowiązujące zasady rejestracji jednostek pływających służących do połowu ryb tracą ważność.

W Urzędzie Miasta Siedlce sprawy rejestracji sprzętu pływającego realizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Ochrony Środowiska(tel. /25/ 794 38 11). Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce na stanowisku nr 4.

Jednostki pływające już zarejestrowane podlegają obowiązkowi ponownej rejestracji w Systemie REJA24 jeżeli spełniają parametry określone przepisami ww. ustawy. Właściciele mają na to odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy (art. 28 ust. 1 i 2 ustawy). Wszystkie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą zostać zarejestrowane na wniosek właściciela.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:

  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż Polska przynależności.

Zgodnie z art.3 § 2 ustawy obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Opłaty:

80 zł

za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze
i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

60 zł

w przypadku opłaty ulgowejprzysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do sytemu Reja24 w terminie określonym przez ustawodawcę

15 zł

za wydanie poświadczonego odpisu lub wyciągu z rejestru


Nr konta do wpłat:
ING Bank Śląski SA o/Siedlce 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie pod adresem: https://www.ums.gov.pl/9-informacje/465-czesto-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-faq.html

Budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m realizuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.