03.02.2014 14:04   04.07.2019 15:16

Uwaga przedsiębiorcy

Do siedleckich przedsiębiorców napływają w ostatnim czasie pisma z tzw. Krajowego Rejestru Koncesjonowanych Punktów Sprzedaży Alkoholu, wzywające do uregulowania opłat za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jest to oferta komercyjna i nie mająca podstawy prawnej w obowiązującej usta...

  30.01.2014 14:00   04.07.2019 15:16

Stypendia na II półrocze 2014 roku

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półroc...

  17.01.2014 07:48   04.07.2019 15:15

"Mecenas Siedleckiego Sportu" i "Mecenas Siedleckiej Kultury za rok 2013

Przypominamy, że Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku i Uchwałą Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku można składać wnioski o przyznanie tytułów "Mecenasa Siedleckiego Sportu" i "Mecenasa Siedleckiej Kultury za rok 2013.

  16.01.2014 10:57   04.07.2019 15:15

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie w 2014 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

opłaty za korzystanie w 2014 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:ING BANK ŚLĄSKI S. A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 najbliższy oddział ING BANK ŚLĄSKI S. A. – ul. morska 7 (wpłaty przyjmowane są bez prowizji) lub w k...