15.11.2016 13:49   04.07.2019 15:17

  01.03.2016 13:20   04.07.2019 15:16

Nagroda Prezydenta Miasta Siedlce "Wawrzyn Siedlecki" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.

Przypominamy, że na mocy Uchwały Nr XXIX/333/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2008 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Siedlce "Wawrzyn Siedlecki" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.

  22.01.2016 10:35   04.07.2019 15:16

Stypendia artystyczne II półrocze 2016

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półroc...

  04.01.2016 13:03   04.07.2019 15:16

Stypendia sportowe na I półrocze 2016 r.

Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia, że wnioski o przyznanie rocznych i półrocznych stypendiów sportowych na I półrocze 2016 roku można składać w terminie do dnia 11 stycznia 2016 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Do wniosku należy dołączyć wypełnione d...

  30.12.2015 13:46   04.07.2019 15:16

"Mecenas Siedleckiego Sportu" i "Mecenas Siedleckiej Kultury" za rok 2015

Przypominamy, że Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku i Uchwałą Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku można składać wnioski o przyznanie tytułów "Mecenasa Siedleckiego Sportu" i "Mecenasa Siedleckiej Kultury" za rok 2015...

  30.12.2015 11:02   04.07.2019 15:16

OGŁOSZENIE

Referat Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta Siedlce informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz.1286 z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:

  17.09.2015 09:31   04.07.2019 15:17

Informacja o naborze kandydatów do rady d/s osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września br.

Do dnia 25 września br. są przyjmowane zgłoszenia kandydatów do składu osobowego Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach.Zgłoszeń mogą dokonywać stowarzyszenia i fundacje działające w Siedlcach.

  06.03.2015 10:06   04.07.2019 15:17

Nagroda Prezydenta Miasta Siedlce "Wawrzyn Siedlecki" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury

Przypominamy, że na mocy Uchwały Nr XXIX/333/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2008 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Siedlce "Wawrzyn Siedlecki" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.

  05.02.2015 07:52   04.07.2019 15:17

Stypendia artystyczne II półrocze 2015

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półroc...