Do dnia 25 września br. są przyjmowane zgłoszenia kandydatów do składu osobowego Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach.Zgłoszeń mogą dokonywać stowarzyszenia i fundacje działające w Siedlcach.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- nazwę i adres podmiotu zgłaszającego,
- dane osobowe kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, opis działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.