Przypominamy, że Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku i Uchwałą Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku można składać wnioski o przyznanie tytułów "Mecenasa Siedleckiego Sportu" i "Mecenasa Siedleckiej Kultury" za rok 2015.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, do dnia 31 stycznia 2016 roku.
Szczegółowe informacje zawarte są załącznikach.