Zabytkowa kamienica przy ul. Floriańskiej

Interesująca architektonicznie budowla została wzniesiona prawdopodobnie w końcu XIX w. 

Aktualnie kamienica jest własnością parafii św. Stanisława. Budynek łączy elementy renesansu, baroku i klasycyzmu.