Budynek Narodowego Banku Polskiego

Budynek zaprojektowany przez architekta Mariana Lalewicza został wzniesiony w 1924 r. w stylu klasycyzmu akademickiego typowego dla budynków użyteczności publicznej budowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Charakterystyczny zaokrąglony narożnik podkreślony pilastrami zwieńczony dachem w formie płaskiej kopuły. Szczególną uwagę zwraca monumentalne wnętrze budynku z reprezentacyjnym holem. Kompleks bankowy jest jednorodny stylowo.