Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z Panem Andrzejem Sitnikiem Prezydentem Miasta Siedlce przedstawicieli klubów sportowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce, które odbędzie się w dniu 27 grudnia br. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej nr 53 (parter) Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Tematyka spotkania: Omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem postanowień Uchwały Nr XLX/577/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.

Zapraszamy.


Prezydent Miasta Siedlce

Andrzej Sitnik