Miasto Siedlce w dniach 2 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizowało projekt w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2025 w ramach Funduszu Sprawiedliwości w związku z Ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia i naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok pt.: Sport łagodzi obyczaje. Celem projektu było wsparcie Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Siedlce w postaci zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 40 strojów sportowych – dresów, które w dniu 28 grudnia 2022 roku zostały przekazane przez Prezydenta Miasta Andrzeja Sitnika kapitanom grup  juniorskich, młodzieżowych i seniorskich. Wartość projektu: 5.000,00 zł. Wkład Funduszu Sprawiedliwości: 5.000,00 zł