Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej