Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 19.09.2023 11:00

Godzina zakończenia: 19.09.2023 12:00

Miejsce: Park Miejski Aleksandria

Adres:

Trasa dojazdu:        

19 września 2023 r. (wtorek), godz. 11:00

Park Miejski Aleksandria

Uczniów siedleckich szkół zapraszamy do Parku Aleksandria na spotkanie z poezją Jana Twardowskiego w interpretacji aktorki filmowej i teatralnej – Teresy Lipowskiej. Nie zabraknie również pięknych piosenek i muzyki instrumentalnej w wykonaniu członków Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.