Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 02.05.2020 00:00

Godzina zakończenia: 14.10.2020 00:00

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Adres: Kazimierza Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, Polska

Trasa dojazdu:        

Celem organizacji konkursu jest upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań oraz ukazanie jak w tych trudnych czasach wyglądają ulice naszego miasta, życie kulturalne, uprawianie sportu, życie w domach, czy codzienne życie zawodowe.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
 2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tytułem konkursu.
 3. Każdy autor może nadesłać do 5 prac.
 4. Fotografie oraz wypełnione karty zgłoszenia należy przysyłać na adres: promocja@mok.siedlce.pl
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
 6. Terminarz:
  prace należy nadsyłać do 5 września 2020 r.
  ogłoszenie wyników do 10 października 2020 r.
 7.   Adres Biura Organizacyjnego:
  Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
  ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce,
  tel. 025 794 31 08
 8. Szczegółowy regulamin na stronie internetowej Organizatora: www.mok.siedlce.pl