Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przygotowuje Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Projekt ma na celu poprawę przepustowości połączenia kolejowego poprzez m.in.: modernizację istniejącej linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia- Mińsk Mazowiecki – Siedlce oraz linii kolejowej nr 13 na odcinku Arynów – Kędzierak, dobudowę dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna lub do Mińska Mazowieckiego, budowę łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 2 i nr 13 w Mińsku Mazowieckim umożliwiających jazdę w kierunku stacji Krusze i Tłuszcz.

W ramach opracowania analizowane są warianty modernizacji linii kolejowej. Studium wykonalności ma na celu wybranie optymalnego wariantu realizacji inwestycji oraz sporządzenie dokumentacji dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia. 

W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne i zapoznania się z propozycjami modernizacji linii kolejowej nr 2.

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Siedlce odbędą się w Kościele Rzymskokatolickim pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich przy ul. Daszyńskiego 12 o godzinie 19:30 dnia 14 września 2022 r.