Prezydent Miasta Siedlce informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/124/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustanowienia tytułu Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury oraz zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury oraz Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury, wnioski o przyznanie powyższego tytułu za rok ubiegły przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

Wniosek

Regulamin