Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium i wymagane formularze, można uzyskać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siedlce, pok. 112 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta.