Informujemy, że z dniem 30 stycznia 2017 r. został zamknięty nabór wniosków
o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Miasta Siedlce na zadania polegające na wymianie kotłów węglowych na gazowe lub olejowe, montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (solary, fotowoltaika).