Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia, że wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na 2015 rok można składać w terminie do dnia 10 stycznia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione dane osobowe zawodników i oświadczenia dla celów ZUS.

Druki wniosku, oświadczenia i danych osobowych można uzyskać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siedlce, pok. 112 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium zawarte są w załączonym regulaminie.