Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2015 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014.

Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
OPŁATY ZA KORZYSTANIE W 2015 ROKU Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH MOŻNA DOKONAĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU MIASTA SIEDLCE:

ING BANK ŚLĄSKI S. A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
LUB W KASIE URZĘDU MIASTA, BIURO OBSŁUGI INTERESANTA CZYNNEJ:
W PONIEDZIAŁEK W GODZ. 745-1730, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK W GODZ. 745-1500