DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema”

Dofinansowanie: 357 452,56 zł

Całkowita wartość: 446 815,70 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca w szczególności na budowie drogi dla rowerów z betonu asfaltowego.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej”

Dofinansowanie: 2 284 659,04 zł

Całkowita wartość: 3 578 793,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo-rowerowego.

Planowane efekty obejmują wykonanie:

  1. dwóch skrzyżowań
  2. jezdni,
  3. chodników,
  4. ścieżek rowerowych,
  5. zjazdów,
  6. oświetlenia,
  7. oznakowania pionowego i poziomego
  8. infrastruktury towarzyszące

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach, na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej”

Kwota dofinansowania: 2 321 903,59 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 317 005,13 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo – rowerowego.

Planowane efekty:DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


„Budowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Północnej i Jana Pawła II”

Kwota dofinansowania: 1 287 582,15 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 980 895,62 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo – rowerowego.

Planowane efekty:

Budowa chodników, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, skrzyżowania z ul. J. Dąbrowskiego;dwukierunkowej ścieżki rowerowej, sieci telekomunikacyjnej, zieleńców, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Budowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Północnej i Jana Pawła II (plik *.doc)