TELEFON ALARMOWY

112

POGOTOWIE RATUNKOWE

112
25 633 19 99

STRAŻ POŻARNA

112
25 644 24 13
25 644 59 78

POLICJA

112
25 643 23 60
25 643 22 22
25 643 26 17
25 633 74 70
25 632 14 77

STRAŻ MIEJSKA

25 794 39 86
godziny pracy:
pon. - pt. 8.00-16.00
służba dyżurna i patrolowa
pon. - niedz. 7.00 -23.00

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

25 644 30 30

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991
22 340 41 00

POGOTOWIE GAZOWE

992
25 633 19 92

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

994,
25 633 19 94,
506 000 994

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

25 644 49 69


Zgłoszenia dotyczące awarii lub uszkodzeń sieci oświetleniowej w pasie drogowym należy kierować do konserwatora oświetlenia miasta:

Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki,
ul. Brzeska 139,
08-110 Siedlce

tel. kontaktowy 604 110 200

biuro@zeltech.com.pl.