Zgodnie z § 3 ust. 6 uchwały nr LIV/549/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystywania dotacji celowej z budżetu Miasta Siedlce stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Siedlce, po zapoznaniu się z rekomendacjami komisji oceniającej oferty powołanej zgodnie z zarządzeniem nr 342/2023 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 października 2023 w sprawie powołania komisji w celu oceny ofert złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Siedlce informuję, że dotacje celowe z budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok zostały przyznane:

  1. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowym „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach, dotacja wysokości 40 000 zł.
  1. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach, dotacja wysokości 40 000 zł.


Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/