Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza Prezydent Miasta Siedlce.

Konsultacje społeczne dotyczą zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i umożliwiają mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce wniesienie uwag, opinii i wniosków w związku z przygotowaniem projektu pn.: „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”. Projekt jest planowany do realizacji przy wsparciu środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ".

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec oraz mieszkańców Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Wiśniew, Gminy Kotuń, Gminy Mokobody.

Konsultacje społeczne potrwają do 8 marca 2024 r.

Uwagi i wnioski można składać do 8 marca 2024 r. w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych dostępny na stronie www.konsultacje.siedlce.pl,
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta Siedlce, ul. B. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce, Wydział Programów Rozwojowych, II piętro pok. 214.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji!