W czwartek, 14 lipca 2022 r. pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych, od godziny 20:30 zostanie przeprowadzone odkomarzanie i odkleszczanie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Muchawka.

Zwracamy się z prośbą  o zaniechanie pobytu w tym czasie na wskazanym terenie.