W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy mieszkańców, że na terenie Miasta Siedlce jest wyznaczonych na dzień 15 stycznia 2021 8 punktów szczepień.

Są to:

Nazwa podmiotu

Nazwa punktu szczepień

Miejscowość

adres

nr telefonu

Świadczenie
transportu

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Siedlce

Starowiejska 66

477072189

TAK dla pacjentów CSK MSWiA Siedlce

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE
Sp. z o.o.

Przychodnia Zdrowia Nr 1 w Siedlcach

Siedlce

Księdza Jana Niedziałka 14

256333555

TAK

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE
Sp. z o.o.

Przychodnia Zdrowia nr 4 "Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach"

Siedlce

Gen. Franciszka Kleeberga 2

256333555

TAK

SALUS MEDYCYNA Sp. z o.o.

SALUS MEDYCYNA Filia nr 1

Siedlce

J. Piłsudskiego 49

257405455

NIE

DARIUSZ WĘGLEWICZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "APASJONATA"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "APASJONATA"

Siedlce

Dylewicza 22

602692601

NIE

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH

Punkt Szczepień

Siedlce

Wałowa 1

256322218

NIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Siedlce

Starowiejska 15

797101449

NIE

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

Punkt szczepień

Siedlce

Starowiejska 66

122950100

NIE

AKTUALIZACJA 22.01.2021 - KOLEJNE PUNKTY SZCZEPIEŃ:
SZPITAL TYMCZASOWY - MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
adres: ul. Poniatowskiego 26, tel. 507831574
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
adres: ul. Poniatowskiego 26, tel. 507831517

Mapa placówek jest na bieżąco aktualizowana i dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Trzy placówki medyczne wskazane poniżej mają możliwość świadczenia usług mobilnych szczepień (w domu pacjenta).
Są to:

  • - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 
    Siedlce ul. Starowiejska 66 (dla pacjentów CSK MSWiA Siedlce)
  • - CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia Nr 1 w Siedlcach, ul. Księdza Jana Niedziałka 14
  • - CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia Nr 4 "Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach",
    ul. Gen. Franciszka Kleeberga 2.


Centrum Medyczno-Diagnostyczne umożliwia również zgłoszenie się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.centrum.med.pl.
Placówki te we własnym zakresie mają możliwość zabezpieczenia transportu potrzebującym pacjentom.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc
na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 dostępną pod numerem tel. 989.

Od poniedziałku tj. 18 stycznia 2021
roku zostanie uruchomiony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach


czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 służący wszystkim osobom, które chciałyby uzyskać informacje dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w naszym mieście a także zgłosić potrzebę transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w tym osób niepełnosprawnych.

Osoby dyżurujące pod wskazanym siedleckim numerem telefonu pomogą także w zgłoszeniu się osoby zainteresowanej szczepieniem do wybranej placówki medycznej jak również pomogą w organizacji transportu osobom, które się do tej usługi kwalifikują. Wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku i zmianie z dnia 14.01.2020 roku transport powinien być przeznaczony dla osób:
- niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami

- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepie, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

MOPR będzie każdorazowo weryfikował zgłaszaną potrzebę dotyczącą transportu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, transport ten możliwy jest, w przypadku osoby niepełnosprawnej, również dla jej opiekuna.

W przypadku rejestracji w punkcie szczepień mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punku szczepień lub, że dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z tymi schorzeniami. W trakcie rejestracji w punkcie szczepień można uzyskiwać od osób zgłaszających się stosowne zgody na przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych niezbędnych do zapewnienia transportu na szczepienie. Punkt szczepień, w którym odbywa się rejestracja jest zobowiązany do przekazywania co najmniej raz dziennie listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień.

Przypominamy, że zarówno szczepienie jak i usługa transportu są bezpłatne.

Prosimy mieszkańców o pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym, które mogłyby mieć problem z pozyskaniem informacji odnośnie szczepień, jak również trudności w zgłoszeniu się do szczepienia. Apelujemy o wsparcie tych osób.

Jednocześnie zachęcamy do szczepień. Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV2. Jest nadzieją na powrót do normalności. Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim procencie osób zaszczepionych, spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności służby zdrowia, podniesie efektywność i stabilizację gospodarczą, co wiąże się z szybkim i dynamicznym wzrostem PKB. To także powrót na stałe do trybu stacjonarnego nauczania, czyli do realizowania zadań edukacyjnych bez zakłóceń przez dzieci szkół podstawowych i średnich, a także studentów na uczelniach wyższych.

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie , gdzie znajdują się najnowsze informacje dotyczące szczepień.