„Aleksandria” to prestiżowa nagroda Prezydenta Miasta Siedlce. Po raz pierwszy ufundowana została w 1996 roku przez nieżyjącego już Prezydenta Henryka Guta. Podczas uroczystej gali w dniu 17 grudnia 2019 roku odebrało ją jedenastu laureatów.


Aleksandria jest nagrodą honorową, pozbawioną dodatkowych gratyfikacji. Wyróżnia osoby i instytucje, które swoją pracą, talentem, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec w różnych sferach życia. Nagroda nosi historyczną dla naszego miasta, nazwę „Aleksandria”. Przypomina XVIII-wieczny rozkwit Siedlec pod rządami księżnej Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej. Za jej sprawą powstały wówczas w Siedlcach najważniejsze, do dziś istniejące obiekty architektoniczne z ratuszem i pałacem na czele. Od 2007 roku przyznawane są także SuperAleksandrie.

Przez 23 lata statuetkę Aleksandrii odebrało 132 mężczyzn i tylko 36 kobiet, w tym 5 małżeństw, które otrzymały nagrodę wspólnie. Nagrodzone zostały ponadto 3 instytucje. Super Aleksandrie otrzymały 4 osoby. 18 nagrodzonych już nigdy nie zobaczymy….

Podczas dzisiejszej uroczystości w fotelu laureata zasiadło 10 znamienitych osób i oraz przedstawiciel jednej instytucji. Nagrody otrzymali:
- Edyta Biarda
- Magdalena Daniel
- Jarosław Gromadziński
- Walentin Kazakow
- Zofia Kroll
- Janina Ewa Orzełowska
- Marek Paczuski
- Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
- Ks. kan. Grzegorz Suchodolski
- Marek Suwiński
- Jarosław Świerczewski.

Laudacje zamieszone zostały w załącznikach.

Po wręczeniu wszystkich statuetek, uczestnicy wysłuchali krótkiego recitalu kwartetu smyczkowego "Aleksandria" w składzie: Piotr GRABOWICZ – kierownik artystyczny, I skrzypce, Dariusz RYTEL – II skrzypce, Katarzyna WASIŃSKA – altówka, Edyta KOĆ – wiolonczela.
Po koncercie wszystkich laureatów zaproszono na scenę do pamiątkowej fotografii. Dzisiejsze święto uczczono także symboliczną lampką szampana.

Laureatom nagrody Prezydenta Miasta Siedlce Aleksandria serdecznie gratulujemy. Wszyscy nagrodzeni swoim codziennym życiem, pracą i zaangażowaniem niosą chlubę naszemu miastu i ich mieszkańcom.


Laudacje: