Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 17.08.2023 00:00

Godzina zakończenia: 26.09.2023 00:00

Miejsce: Mała Galeria Sztuki MOK

Adres: ul. Sienkiewicza 63

Trasa dojazdu:        

Wystawa czynna do 26 września.

Mała Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 63

Działania plastyczne w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7” określają medianę harmonii między światem obserwowanym, a jego interpretacją. To złożony proces, obejmujący m. in. zadania plenerowe w kreowaniu kompozycji plastycznych w wybranym medium, na zadany temat. Konkretne motywy, rzeczywiste miejsca, studium architektury, studium postaci – stały się źródłem inspiracji dla autorskich wypowiedzi. Konsekwentnie realizowane kompozycje plastyczne – szukanie koloru o odpowiednim nasyceniu, gęstości pigmentu, mozolne tworzenie studium rysunkowego, wszystko to kreuje indywidualne struktury wypowiedzi młodych uczestników zajęć w Pracowni „Piękna 7”. Poprzez odpowiedzialne, pełne skupienia, ale i pasji podejście do zadań plastycznych, uczestnicy zajęć utwierdzają mnie, iż dla nich przede wszystkim sztuki plastyczne są naturalną formą wypowiedzi. Prace wykonane są w różnych technikach, tworzących oryginalne interpretacje tematów i motywów.

Zapraszam w imieniu młodych autorów na interesującą propozycję uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7” – coroczną wystawę prezentującą wybrane prace, powstałe w roku szkolnym 2022/2023.

Tomasz Nowak