Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 20.05.2022 09:00

Godzina zakończenia: 20.05.2022 10:00

Miejsce: Sala Biała MOK

Adres: Kazimierza Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, Polska

Trasa dojazdu:        

Eliminacje rejonowe

20 maja 2022 r. (piątek), godz. 9:00

Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ogłasza XXXVIII Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. To jedyny o zasięgu regionalnym konkurs recytatorski adresowany do uczniów szkół podstawowych. Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych:

uczniowie klas-III
uczniowie klas IV-VI
uczniowie klas VII-VIII

Eliminacje Miejskie odbędą się 20 maja, a na Finał zapraszamy 10 czerwca. Na zgłoszenia czekamy do 17 maja. Elektroniczne karty zgłoszenia oraz regulaminy dla regionu i miasta Siedlce ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych etapów konkursu dostępne są na stronie mok.siedlce.pl w zakładce „Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego”.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Czeredys-Bryńczak

Koordynator XXXVIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach

tel. 25 794 31 01 // e-mail: makuszynski21@gmail.com