Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 02.08.2020 17:00

Godzina zakończenia: 02.08.2020 19:00

Miejsce: Skwer przy fontannie

Adres: ul. Pułaskiego 6

Trasa dojazdu:        

II Festiwal Form Ulicznych – Summer On The Street

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Termin i miejsce:

2 sierpnia 2020 r., godz. 17:00, Skwer przy fontannie, ul. Pułaskiego 6,

Cele festiwalu:

- umożliwienie zespołom i solistom prezentacji na scenie;

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń;

- integracja środowiska muzycznego.

Uczestnicy:

- na scenie mogą zaprezentować się osoby indywidualne oraz zespoły

(wiek uczestników – powyżej 16. roku życia). Maksymalna liczba osób w zespole – 10;

- repertuar dowolny (uczestnicy nie mogą przedstawić programów, które były prezentowane w poprzedniej edycji festiwalu);

- uczestnicy mogą wykonać dwa utwory, których łączny czas nie przekroczy 10 min.;

- uczestnicy festiwalu korzystający z własnych instrumentów muzycznych zobowiązani są do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w czasie nieprzekraczającym 5 minut, oraz demontażu w jak najszybszym czasie po występie;

- uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są do wysłania pliku w formacie mp3 przy zgłoszeniu do udziału w festiwalu;

- udział w festiwalu jest nieodpłatny.

Zasady udziału:

- warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i dołączenie podpisanej przez każdego z uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularze są dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce SUMMER ON THE STREET;

- uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są dołączyć plik w formacie mp3 przy wysyłaniu zgłoszenia;

- zgłoszenie prosimy dostarczyć drogą elektroniczna na adres:

summer.mok.siedlce@gmail.com lub do pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,

ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;

- termin dostarczenia zgłoszeń do 24 lipca 2020 r., do godz. 16:00;

- lista i kolejność występujących zostanie opublikowana 27 lipca 2020 r. do godz. 16:00 na stronie mok.siedlce.pl.

Ważne informacje:

- organizator może wprowadzić limit zgłoszeń w celu stworzenia jak najlepszych warunków prezentacji, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń;

- wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Informacje dodatkowe:

- organizator zapewnia następujące warunki sceniczne: mikrofony, perkusja, nagłośnienie i oświetlenie (scena o wymiarach 6 x 2 m);

- prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przez GIS.