W 2022 roku realizacja zadania  pn. USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA SIEDLCE została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.760,00 zł.