Unia Europejska planuje zasadzić do 2030 roku na swoim terenie co najmniej 3 miliardy dodatkowych drzew.

To część naszych szerszych działań na rzecz odbudowy lasów UE i walki ze zmianami klimatycznymi. Zobowiązanie do zasadzenia 3 miliardów drzew to inicjatywa ogólnoeuropejska.
Jej celem jest nie tylko ograniczenie skutków zmian klimatu, ale również poprawa kondycji lasów, wzmocnienie obszarów wiejskich oraz zazielenienie miast. Opracowany na te potrzeby plan działania zapewni, że cała akcja sadzenia drzew będzie miała pozytywny wpływ na klimat, środowisko, miasta oraz zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców UE.

ulotka (pdf, 302kB)