Prezydent Miasta Siedlce informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/124/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustanowienia tytułu Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury oraz zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia

26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury oraz Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury, wnioski o przyznanie powyższego tytułu za rok ubiegły (2021) przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, do 15 kwietnia 2022 roku.

  1. Wniosek o przyznanie tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury (*.doc)
  2. Regulamin przyznawania tytułu Mecenas Siedleckiej Kultury (*.doc)