Usługi Geodezyjne

GEOS s.c.
Piłsudskiego 56
08-110 Siedlce
Dorota Stańczuk

Jan Stańczuk

właściciele działki nr 13-2/1

w Siedlcach przy ul.ZamiejskiejNa podstawie art.39 ust.5 ustawy z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /Dz.U. z 2017r poz.2101 j.t./

Uprzejmie zawiadamiam, że

dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 (dziesiątej zero zero) w Siedlcach przy ul.Zamiejskiej zostaną wyznaczone punkty graniczne dz nr 13-179.działka ta graniczy zdziałką nr 13-2/1

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Zgodnie z art.39 ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /Dz.U.2017 poz 2101 t.j./ nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


geodeta: Stanisława Hawryluk