Prezydent Miasta Siedlce informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury, zgodnie z § 10 ww. uchwały wnioski o przyznanie powyższego tytułu składane są do 15 kwietnia roku bieżącego za rok ubiegły.
W związku z powyższym wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, do dnia 15 kwietnia 2019 roku.