- pediatra,
- ortopeda,
- okulista,
- laryngolog,
do pełnienia funkcji orzeczników zasiadających w posiedzeniach składów orzekających
i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. H. Sienkiewicza 32
08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 01
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18
08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 96