W związku z trwającą w okresie od 25 listopada do 10 grudnia Kampanią "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć" w dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku, w godz. 10.00 – 13.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32, odbywać się będą dyżury specjalistów, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat możliwości radzenia sobie z przemocą, obowiązujących procedur w tym zakresie oraz możliwych form pomocy.

Porad udzielać będą przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach.
Kampania "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć" to największa na świcie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest pomiędzy 25 listopada, na który przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Symbolem Kampanii jest biała wstążka.