Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 20 czerwca br. Dział Świadczeń Wychowawczych realizujący świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ będzie się mieścił, przy ul. Langego 6 (w budynku w którym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny). Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32.