Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia, że wnioski o przyznanie rocznych i półrocznych stypendiów sportowych na I półrocze 2016 roku można składać w terminie do dnia 11 stycznia 2016 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.
Do wniosku należy dołączyć wypełnione dane osobowe zawodników. Druki wniosku, oświadczenia i danych osobowych można uzyskać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siedlce, pok. 112 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium zawarte są w załączonym regulaminie.