opłaty za korzystanie w 2014 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:

ING BANK ŚLĄSKI S. A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

najbliższy oddział ING BANK ŚLĄSKI S. A. – ul. morska 7 (wpłaty przyjmowane są bez prowizji)
lub w kasie Urzędu Miasta, Biuro Obsługi Interesanta:

- poniedziałek w godz. 7.45-17.30
- wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.45-15.00