W Urzędzie jest możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego online. Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna.  Osoba Głucha, słabosłysząca powinna zgłosić chęć skorzystania ze wsparcia tłumacza PJM co najmniej trzy dni robocze przed terminem spotkania. Takie zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, dane do kontaktu zwrotnego. 

  • Zgłoszenie może być dokonane:
  • - bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu w formie:
  • - pisemnie, na adres Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
  • - drogą e-mailową: boi@um.siedlce.pl
  • - telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu 25 794 37 09