Dostęp do budynku głównego Urzędu Miasta Siedlce przy skwerze Niepodległości 2, możliwy jest poprzez 2 wejścia. Główne wejście, oznaczone jako „A”(od skweru Niepodległości) poza schodami, posiada również windę umożliwiającą wjazd na poziom parteru urzędu. Wejście to jest przeznaczone głównie dla pracowników urzędu. Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Drugie wejście, oznaczone jako „B” (od strony ul. Piłsudskiego) prowadzi do Biura Obsługi Interesanta. Zawiera podjazd dla wózków, a wewnątrz BOI znajduje się platforma umożliwiająca wjazd osobom na wózkach na poziom sali obsługi interesantów. W BOI po prawej stronie od wejścia znajduję się stanowisko Informacji. W BOI jest 13 stanowisk umożliwiających załatwienie większości spraw z zakresu działania urzędu.

W pobliżu BOI znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami dla dwóch pojazdów.