Urząd Miasta Siedlce dbao to, aby mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych usług publicznych o znaczeniu lokalnym. Dlatego każdego dnia realizujemy różnego rodzaju zadania z zakresu pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, transportu, ochrony środowiska, sportu, kultury, bezpieczeństwa oraz rozwoju przedsiębiorczości. Urząd odpowiada m.in. za organizację nauczania w szkołach, zapewnienie opieki w żłobkach, dostęp do świadczeń lekarskich w miejskich placówkach zdrowia,  funkcjonowanie transportu publicznego.

Pracami Urzędu kierują Prezydent Siedlec oraz jego Zastępca, a także Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy poszczególnych
Wydziałów,  Dyrektorzy   Jednostek Organizacyjnych. Prawo miejscowe stanowi Rada Miasta.
Od tych osób zależy realizacja budżetu miasta, a także prowadzenie bieżących spraw miasta.